Keurmerken – Kwaliteit

Kwaliteitsregister voor Paramedici

Titel diëtist-Kwaliteitsregister voor Paramedici

De titel diëtist is bij de wet beschermd. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. De diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Klik op het logo om de website van het Kwaliteitsregister voor Paramedici te bezoeken.

Vereniging Sportdiëtetiek Nederland

Vereniging van Sportdiëtetiek Nederland (VSN)

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland. Een vereniging speciaal voor sportdiëtisten. Het doel van de vereniging is: opleiding, kennisoverdracht, kwaliteitsbewaking en profilering van de sportdiëtetiek. De vereniging neemt deel aan diverse multidisciplinaire overlegorganen op het gebied van de sport(geneeskunde).

SCAS

SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).

Ik ben in bezit van het kwaliteitskeurmerk van SCAS.

SCAS is in 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid en houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van producten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De NVD draagt onder andere bij aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist en het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties.

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

De NAE is een besloten vereniging voor gediplomeerde professionals die werken met cliënten met eetstoornissen. Deze groep professionals is zeer divers zowel in discipline als ervaring. De NAE heeft tot doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

Voedings Interventie Eetstoornissen

Lidmaatschap Voedings Interventie Eetstoornissen (VIE)

De VIE is een landelijk netwerk, voor en door diëtisten die werken met cliënten met een eetstoornis. De VIE wordt erkend door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten als landelijk netwerk met specifieke deskundigheid. De belangrijkste doelstelling van de VIE is het bevorderen van de specifieke deskundigheid van de diëtist in het behandelen van cliënten met een eetstoornis.

Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV)

Ik ben als vrijgevestigde, gespecialiseerde coeliakie-diëtist lid van het Diëtistennetwerk NCV en sta hiervoor op een lijst van gespecialiseerde professionals. Heeft u of uw kind coeliakie dan kunt u dus bij mij terecht.

Netwerk Kinder Diëtisten

Netwerk Kinder Diëtisten

Het netwerk kinderdiëtisten bestaat uit diëtisten die de affiniteit hebben met voedings- en dieetadvisering voor kinderen van 0-19 jaar. Zij hebben daarvoor specifieke deskundigheid opgebouwd. De leden van het netwerk zijn werkzaam in de eerstelijns gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij een thuiszorginstelling, een GGD organisatie, Centrum voor Jeugd en Gezin of werkzaam in een zelfstandige praktijk die zich profileert op gebied van kindervoeding en -diëtetiek.

Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obseditas

Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obseditas

KDOO is het netwerk voor diëtisten, gespecialiseerd in overgewicht en obesitas. KDOO staat voor een deskundige behandeling en preventie van overgewicht en obesitas voor alle groepen uit de samenleving, volwassenen en kinderen. Zij wil de kwaliteit van de behandeling en preventie door goed opgeleide, ervaren diëtisten verbeteren en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, wetenschappers en maatschappelijke organisaties bevorderen. KDOO wil bijdragen aan een positievere beeldvorming rond overgewicht en obesitas.