Keurmerken – Kwaliteit

KP logo
Vereniging sportdietetiek nederland

Titel diëtist-Kwaliteitsregister voor Paramedici

De titel diëtist is bij de wet beschermd. Alleen professionals die de vierjarige Hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken. De diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Vereniging van Sportdiëtetiek Nederland (VSN)

Ik ben aangesloten bij de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland. Een vereniging speciaal voor sportdiëtisten. Het doel van de vereniging is: opleiding, kennisoverdracht, kwaliteitsbewaking en profilering van de sportdiëtetiek. De vereniging neemt deel aan diverse multidisciplinaire overlegorganen op het gebied van de sport(geneeskunde).

SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).

Ik ben in bezit van het kwaliteitskeurmerk van SCAS. SCAS is in 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid en houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, van producten en van opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Daarnaast ben ik aangesloten bij de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). De NVD draagt onder andere bij aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist en het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties.