Klachten

Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Voor meer informatie verwijs ik naar de informatiefolder voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klik hier voor de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”. https://www.nvdietist.nl/images/NVD_Nieuws/Nr._1_10_januari_2017/WKKGZ-info_patienten_def.pdf