Naar aanleiding van het vorige onderzoek uit 2013 is ook dit jaar weer een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Onlangs zijn alle cliënten die van oktober 2013 tot juni 2014 onder behandeling zijn geweest bij Voedingsadviesbureau Food and Wellness ondervraagd door middel van een online enquête. Cliënten die onder behandeling zijn  of waren bij Voedingsadviesbureau Food and Wellness hebben een bericht ontvangen om hun medewerking te verlenen aan een online cliënttevredenheidsonderzoek. De uitslag van deze enquête kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de behandeling om zo te voldoen aan de verwachtingen en wensen van u als cliënt. Nogmaals hartelijk dank voor het invullen!

Belangrijkste resultaten zijn hieronder vermeld:

  • 84,6 % van de cliënten ervaart de begeleiding als prettig;
  • 84,6 % zou de diëtist aanbevelen bij andere personen die dieetbegeleiding zoeken;
  • 90,9% van de cliënten vindt dat de diëtist telefonisch goed bereikbaar is;
  • 92,3% van de eerste consulten hebben binnen 3 weken na aanmelding plaatsgevonden;
  • 94% van de cliënten ervaart de begeleiding als deskundig;
  • 91% van de cliënten vindt dat hij/zij snel genoeg antwoord krijgt na een telefonische vraag;
  • 100% van de cliënten vindt dat hij/zij snel genoeg terecht kan voor een vervolgafspraak;
  • 92,3 % van de cliënten vindt dat er voldoende tijd is voor hem/haar, dat hij/zij serieus genomen wordt als hij/zij vragen stelt en hij/zij voldoende ruimte krijgt om mee te beslissen in de begeleiding die hij/zij krijgt.

 blog onderzoek 2014