Onlangs hebben alle cliënten die vanaf 2013 onder behandeling zijn bij Voedingsadviesbureau Food and Wellness een bericht ontvangen om hun medewerking te verlenen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. De uitslag van deze enquête kan bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de behandeling om zo te voldoen aan de verwachtingen en wensen van u als cliënt. Nogmaals hartelijk dank voor het invullen!

Belangrijkste resultaten zijn hieronder vermeld:

  • 94 % van de cliënten vindt dat er voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de cliënt, dat afspraken worden nagekomen en dat hij/zij respectvol wordt behandeld gedurende de behandeling;
  • 88% vindt dat de vragen naar tevredenheid worden beantwoord;
  • 88% vindt dat er voldoende wordt ingespeeld op wat de cliënt vertelt of vraagt;
  • 82 % van de cliënten ervaart de begeleiding als prettig;
  • 94% van de cliënten ervaart de begeleiding als deskundig;
  • 94 % van de cliënten vindt dat er binnen Voedingsadviesbureau Food and Wellness zorgvuldig wordt omgegaan met de vertrouwelijke gegevens van de cliënt;
  • 88% van de cliënten zou mij als diëtist aanbevelen bij andere personen die begeleiding zoeken;
  • 76 % van de cliënten is tevreden met de begeleiding die hij/zij krijgt bij de verandering van het eetgedrag;
  • 94 % van de cliënten vindt dat hij/zij voldoende inhoudelijke informatie en uitleg krijgt tijdens de begeleiding.