Vergoeding & tarieven

In 2019 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij u een een hoger vrijwillig eigen risico heeft). Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg van tevoren uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding vanuit Ketenzorg
Voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico is er vanuit de zorgverzekeraars een regeling, genaamd ‘ketenzorg’. Is er sprake van diabetes, COPD of cardiovasculair risico, vraag dan de huisarts voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg. De kosten voor dieetadvies worden dan vergoed vanuit het basispakket en gaat niet ten laste van het eigen risico.

Verwijsbrief
Vanaf augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. In sommige gevallen is toch een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De volgende zorgverzekeraars vereisen een verwijsbrief: CZ, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA.

Contracten:
Voedingsadviesbureau heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Wat betekent dit voor u?
Allereerst bent u in 2021 – ongeacht uw zorgverzekeraar – natuurlijk van harte welkom en behandelingen (180 minuten/jaar) worden 100% vergoed via de zorgverzekeraar bij een juiste indicatie.

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg (2021):
Eerste consult 90 minuten € 120,-
Vervolgconsult 30 minuten € 40,-
Kort consult 15 minuten € 20,-
Toeslag Huisbezoek € 30,-
Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
Individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

Annuleren afspraak
Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 1 werkdag van te voren), dan wordt 15 minuten van de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.